Alu Metall OÜ

alumetallgrupp

Metallkonstruksjoner til byggverk

prosjektering, produksjon og montering

Produkter:

 • rekkverk
 • redningsstiger
 • skjermtak
 • balkongkonstruksjoner
 • rullestolramper
 • Andre metallkonstruksjoner

Bygg:

 • industribygg
 • idrettsbygg
 • forretningsbygg
 • boliger
 • kontorbygg
 • privatboliger