Alu Metall OÜ

alumetallgrupp

Metallkonstruktioner till byggnader
projektering, tillverkning och montering

Produkter:

 • räcken
 • utrymningsstegar
 • skyddstak
 • balkongkonstruktioner
 • rullstolsramper
 • övriga metallkonstruktioner

Byggnader:

 • industri-
  byggnader
 • sporthallar
 • handelsbyggnader
 • bostadshus
 • kontorsbyggnader
 • villor