Projektering

alumetallgrupp

Projektering är den första etappen i metallkonstruktioners produktionskedja.
Normalt brukar beställaren ha en arkitektonisk ritning eller skiss. Med den som grund utför vi hållfasthetsberäkningar, väljer ut lämpliga material och tar fram en 3D-modell.

Efter att beställaren har godkänt modellen, tar vi fram arbetsritningar för tillverkning och montering.

alumetallgrupp
alumetallgrupp
alumetallgrupp

Idé

  • Kundens önskemål
  • Skiss
  • Arkitektonisk lösning

Teknologiskt projekt

  • Hållfasthetsberäkningar
  • Optimal lösning
  • 3D modell

Arbetsritningar

  • Materialspecifikationer
  • Verkstadsritningar
  • Montageritningar