Rullestolramper

alumetallgruppRekkverk og vegg som begrenser rampe skal ikke ha slike åpninger at personer utsettes for fare. Åpninger i rekkverk må ikke vere bredere enn 100mm.

Adkomstvei skal vere trinnfi, og mest mulig horisontal. Kanter ved start på rampe som skal benyttes av bevegelseshemmede må ikke vere sturre enn 25mm. Ved huydeforskjeller over 600mm må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan med lengde min 1,5m.

NHF mener at 1,6 m er et absolutt minstemål på snusirkeldiameter for rullestoler som er ment for bruk i det offentlige rom.

Rampe skal ha håndlister på begge sider i to hųyder - 0,7m og 0,9 m over dekke.

alumetallgrupp