Ramper

alumetallgrupp

I hänsynstagande till personer med funktionsnedsättning är ramper en viktig del av byggnader. Alla ramper tillverkas enligt gällande normer och standarder, med beaktande av byggnadens natur. 

Mått
Rampens minimala bredd är 900 mm. Om lutning i längdriktningen överskrider 5 %, förses rampen med en avsats på minst 1500 mm efter varje 6000 mm.

Material
Rampen är som standard tillverkad av svetsad gallerdurk 16x75/30x3. Vid önskemål från kunden kan andra gallertyper användas. För en bättre slitstyrka och minskad halkrisk läggs gallerdurken alltid vinkelrätt mot rörelseriktning. Sidoprofilerna tillverkas av vinkeljärn. Rampen vilar på rörbalkar som även fyller funktionen för räckesstolpar.

Räcken
Räckeshöjd 900 mm, höjd för extraräcken 700 mm. Ledstången tillverkas av ett 40 mm diameters rör. Det är även möjligt att beställa handledare med väggfäste. För ramper som ligger sida vid sida med en trappa eller brant, används ett extra stångräcke som skruvas fast i räckesstolpar.

Ytbehandling
Alla stålkonstruktioner är varmförzinkade. Produkter kan grundmålas och lackas.

alumetallgrupp