Profil

A-Stairman OÜ består av specialister inom trappbygge som har växt ur Alu Metall OÜ. Eget företag grundades på grund av moderbolagets flyttade fokus till tillverkning av större konstruktioner och av viljan att tillägna mer tid på tillverkning av trappor och räcken. Idag innehåller företagets produktkatalog även staket, ramper och utrymningsstegar. För att kunna bevara och utveckla sin yrkesskicklighet och alltid garantera en fullgod kvalitet, utvecklar trappspecialisterna kontinuerligt sin kompetens med hjälp av olika kurser och genom varierande och utmanande uppdrag.

alumetallgrupp