Pandused

alumetallgruppKaldtee minimaalne laius on 900mm. Pikikalde puhul mis ületab 5%, varustatakse kaldtee horisontaalse vähemalt 1500 mm pikkuse vahemademega iga 6000 mm järel. Standardina kasutatakse pandusel keevisresti 16x75/30x3. Tellija soovi korral saab kasutada ka muid restitüüpe. Tugevuse saavutamiseks ja libeduse vältimiseks on rest alati liikumissuuna suhtes risti. Külgprofiilid valmistatakse nurkterasest. Panduse toed on valmistatud nelikanttorust ja täidavad ka piirde postide ülesannet.

alumetallgrupp