Suunnittelu

alumetallgruppalumetallgrupp

Suunnittelun vaiheet:

Esisuunnitelma
Suunnittelu- ja rakennusurakassa on tilaajalla oltava rakennuksen esisuunnitelma, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt.

Perussuunnitelma
Rakennukset tekniset ratkaisut määritellään sellaisella yksityiskohtaisuudella, joka mahdollistaa urakkahinnan määrittelyn.

Työsuunnitelma
Työsuunnitelma on rakennustöiden aloittamisen edellytys. Työsuunnitelman laadinnassa käytetään vakio-osia, piirustuksia ja työohjeita, joihin tehdään yksittäisen tilauksen vaatimia täsmennyksiä.