Projektering

alumetallgruppalumetallgrupp

Olika stadier inom projektering:

Förprojekt
Vid bygguppdrag med projektering förväntas beställaren att ha ett, av kommunen godkänt förprojekt för bygget. 

Fullskaligt projekt
Byggnadens tekniska lösningar måste vara detaljerade till en sådan grad som gör det möjligt att beräkna alla kostnader. 

Arbetsprojekt
Arbetsprojekt ligger till grund för byggarbeten. För framtagning av ett arbetsprojekt använder vi standarddetaljer, ritningar och instruktioner som kompletteras allt efter behov.