Stålkonstruktioner

Lösningar som baseras på stålkonstruktioner passar bra för byggnation av stora byggnader, eftersom en stålstomme är enkel att montera, samtidigt som den erbjuder många olika arkitektoniska lösningar.

Hall med enkelsidig lutning,
raka eller koniska stolpar
Hall med dubbelsidig lutning,
raka eller koniska stolpar

alumetallgrupp

Hall med dubbelsidig lutning,
raka stolpar
Hall med dubbelsidig lutning,
koniska stolpar