Projekteerimine

alumetallgruppalumetallgrupp

Projekteerimise staadiumid:

Eelprojekt
Projekteerimis-ehitustöövõtu puhul peab tellijal olema ehituse eelprojekt, mille on heaks kiitnud kohalik omavalitsus.

Põhiprojekt
Ehitise tehnilised lahendused  määratletakse sellise detailsusega, mis võimaldab ehitusmaksumuse arvestamist.

Tööprojekt
Tööprojekt on ehitustööde aluseks. Tööprojekti väljatöötamisel kasutatakse standardseid detaile, jooniseid ja tööjuhiseid, mida täpsustatakse vastavalt vajadusele.