Alumetall Sverige

Alumetall Sverige är en del av Alumetall grupp. Alumetall Grupp har tillverkat metallkonstruktioner till byggnader sedan 2003, genom att erbjuda kudanpassade lösingar. Vårt mål ända från starten varit att tillverka kvalitsetprodukter som motsvarar även den mest krävande kundens förväntningar. Den bästa reklamen för uppdrag som Alu Metall har utfört är referenser från nöjda kunder som även gör att vår kundbas kan växa kontinuerligt.

Produkter:

 • räcken
 • utrymningsstegar
 • skyddstak
 • balkongkonstruktioner
 • rullstolsramper
 • övriga metallkonstruktioner

Byggnader:

 • industribyggnader
 • sporthallar
 • handelsbyggnader
 • bostadshus
 • kontorsbyggnader
 • villor