info@alumetallgrupp.se

Projektering

Projektering är den första etappen i metallkonstruktioners produktionskedja.
Normalt brukar beställaren ha en arkitektonisk ritning eller skiss. Med den som grund utför vi hållfasthetsberäkningar, väljer ut lämpliga material och tar fram en 3D-modell. Efter att beställaren har godkänt modellen,
tar vi fram arbetsritningar för tillverkning och montering.

Efter att beställaren har godkänt modellen, tar vi fram arbetsritningar för tillverkning och montering.

Idé
  • Kundens önskemål
  • Skiss
  • Arkitektonisk lösning
Designen
  • Hållfasthetsberäkningar
  • Att välja den optimala lösningen
  • 3D modell
Teknisk projekt
  • Materialspecifikation
  • Verkstads ritningar
  • Montage ritningar